ADMINISTRATIE-COACH
 
 
 
Als Administratie-Coach kunnen wij u adviseren en begeleiden in de verschillende processen om uw administratie op een voor uw bedrijf aangepaste wijze te beheren, maar vooral te beheersen.
 
 
Hierbij wordt bijzondere aandacht besteed aan :
 
 . een gestructureerd klassement,
 . uw agendabeheer,
 . een gestructureerd beheer van computer en computerbestanden,
 . de verwerking van post, e-mail, fax,
 . enz...
  zodat u :
 
 . op een meer efficiente en tijdsbesparende manier kan werken,
 . een duidelijk overzicht op uw administratie verkrijgt
 
 
Hierbij zal eerst de bestaande werkwijze worden geanalyseerd. Nadien worden de nodige aanpassingen en bijsturingen voor de verschillende processen van uw administratie voorgesteld. Waar nodig worden, per proces, de nodige stappenplannen uitgewerkt en besproken.
Nadien wordt u begeleid in de effectieve reorganisatie van uw administratie.
 
 
Naast de algemene aanpassingen van de administratie kunnen wij u eveneens adviseren en begeleiden in een aantal specifieke administratieve processen, zoals :
   . voorraadbeheer,
 . facturatie,
 . kostencalculatie,
 . debiteuren- en crediteurenbeheer,
 . methodieke opvolging van productieprocessen, werven, ...
 . de uitwerking van voor- en nacalculatie van werven, producten, ...
 . kostenbeheersend werken,
 . financiŽle analyses,
 . het uitwerken van diverse basisdocumenten in Word of Excel (facturen, aanmaningen, budgetten, standaardbrieven, ...)
 . enz...
   
 
Bij de administratieve coaching van uw ondernemening worden vanzelfsprekend alle voorstellen en aanpassingen voorafgaande getoetst aan de bestaande boekhoudkundige, fiscale en andere wetgevingen.